Poltyka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu PAPLA (www.papla.pl) jest Digital Alea sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej 16. Dane osobowe użytkowników usługi będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do wykonania usługi, a po wykonaniu usługi zostaną usunięte, chyba, że konieczność przechowywania niektórych danych przez okres dłuższy niż wykonanie usługi wynika z przepisów prawa. Dane osobowe użytkowników wnoszących reklamacje będą przetwarzane na zlecenie administratora przez Avantis S.A., z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ul. Królewskiej 16, zgodnie z art.31 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 2002 Nr 101 poz.926, z późn.zm.), w zakresie i celu niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Jesteś tutaj: Papla.pl / Polityka prywatności

papla.pl
gryphone.pl
papla.pl